فرصت های شغلی

عضوی از خانواده ما باشید

صفحه 1 از 4

ورود اطلاعات متقاضیان

مشخصات فردی

نام (*)
Invalid Input
نام خانوادگی (*)
Invalid Input
نام پدر
Invalid Input
کد ملی (*)
Invalid Input
محل تولد
Invalid Input
شماره شناسنامه
Invalid Input
وضعیت نظام وظیقه
Invalid Input
تاریخ تولد (*) / /
Invalid Input
ایمیل (*)
Invalid Input
تلفن همراه (*)
Invalid Input
تلفن
Invalid Input
کد پستی
Invalid Input
آدرس (*)
Invalid Input
   

مدارک تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی
Invalid Input
رشته تحصیلی (*)
Invalid Input
سایر رشته های تحصیلی
Invalid Input
نام دانشگاه
Invalid Input
معدل
Invalid Input
   

مهارت ها

سوابق شغلی

1
نام شرکت (*)
Invalid Input
سمت شغلی
Invalid Input
از تاریخ / /
Invalid Input
تا تاریخ / /
Invalid Input
2
نام شرکت
Invalid Input
سمت شغلی
Invalid Input
از تاریخ / /
Invalid Input
تا تاریخ / /
Invalid Input
3
نام شرکت
Invalid Input
سمت شغلی
Invalid Input
از تاریخ / /
Invalid Input
تا تاریخ / /
Invalid Input
   

متقاضی برای شغل

مشاغل مورد نیاز
Invalid Input
تاریخ آمادگی برای شروع به کار / /
Invalid Input
من ربات نیستم (*) من ربات نیستم
Invalid Input
متعهد ميگردم کليه اطلاعات ذکر شده در اين فرم صحيح مي باشد. تکميل اين فرم براي بانک اطلاعات متقاضيان اشتغال بوده و هيچگونه تعهد استخدامي براي شرکت TLSايجاد نمي کند.
ثبت اطلاعات وارد شده