آخرین خبرها

آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به TLS را اینجا بخوانید

ضرورت تحول دیجیتال در شهرها

 post.jpg


یکی از مهمترین و پایه ای ترین حوزه هایی که در انقلاب صنعتی چهارم نیازمند تحول دیجیتال می باشد، حوزه شهری است. شرکتهای مشاوره مدیریت بین المللی نظیر Deloitte   Mckinsey   Ernst & Young و... علاوه بر این در لایه های کسب و کار برای سازمان ها راهکارهای مبتنی بر بسترهای دیجیتال را ارائه می دهند، از دیدگاه کلان نیز بر ضرورت آغاز سفر دیجیتال تاکید می نمایند.

به طور مثال شرکت  Deloitte  اولین بار در سال 2015 سپیدنامه ای با عنوان هوشمندسازی شهرها منتشر کرده است. از آنجایی که تحول دیجیتال فارغ از رشد تکنولوژی به نهادینه سازی تفکر دیجیتال در سطوح راهبردی می پردازد، پس از گذشت پنج سال از انتشار این گزارش، هنوز هم سطح بلوغ تکامل یافته ترین شهرهای دیجیتال در جهان با عنایت مورد بحث فاصله چشم گیری دارد.

شرکت سامانه های یکپارچه بزرگ فردا  (TLS) به عنوان بازوی استراتژیک هلدینگ سرمایه گذاران فناوری تک وست (گروه توسن) در راستای یکی از ماموریت های خود یعنی جاری سازی ارزش های استراتژیک دیجیتال، در تاریخ 1399/02/25 پروژه تحول دیجیتال شهرستان اردکان را به پیشنهاد نماینده محترم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی آغاز کرده است.

بر این اساس طی بازه زمانی 10 ماهه، سنجش سطح بلوغ دیجیتال این شهرستان به ازای دامنه های مختلف نظیر حوزه های فرهنگی، اقتصادی، حاکمیتی و .... از یک سو و پیشران های دیجیتالی، زیست بوم، قوانین بالاسری وضعیت کنونی مشخص شده و در ادامه با تدوین استراتژی و مدل های کسب و کار وضعیت مطلوب نیازمندی های این شهرستان در راستای تحول دیجیتال مشخص می شود، تا در نهایت با تدوین نقشه راه تحول دیجیتال شهرستان هوشمند اردکان، اولویت و هزینه فایده پروژه های هوشمندسازی شهرستان جهت تحقق این مهم در دستور کار قرار گیرد.