آخرین خبرها

آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به TLS را اینجا بخوانید

تسهیل مهاجرت با نگرش BIAN از Core 1 به Core 2 در بانک ملت

 1


 دومین دوره‌ی مقدماتی چارچوب BIANبا هدف فرهنگ‌سازی توسعه‌ی مبتنی بر معماری کسب‌وکار و رویکرد توانمندی‌محور در معماری سرویس‌گرا، برای مدیران و کارشناسان حوزه تحلیل کسب و کار و سیستم شرکت های بهسازان ملت و صنایع یاس ارغوانی در بهمن ماه 1398 در محل شرکت بهسازان برگزار گردید. در این دوره میلاد رهبر مدیر تحول مدل عملیاتی شرکت TLS و مدرس دوره، فلسفه و چرایی چارچوب BIAN، چگونگی پیاده‌سازی این چارچوب و ارتباط میان این چارچوب با دیگر چارچوب‌ها و استانداردهای معماری سازمانی و صنعت خدمات مالی را تبیین نمود.

نگرش BIAN می تواند در مسیر مهاجرت از Core 1 به Core 2 بانک ملت بسیار راهگشا باشد.