درباره سامانه های یکپارچه بزرگ فردا

راه کاری برای بانک های بزرگ آینده نگر

شرکت سامانه های یکپارچه بزرگ فردا

ارائه راهکارهای جامع بانکی برای بانک های بزرگ آینده نگر

شرکت سامانه های یکپارچه بزرگ فردا ، توسط گروه توسن و جمعی از مدیران صنعت در بهمن ماه 1392 جهت ارائه راه حل های جامع و نوین به بانکهای بزرگ کشور تاسیس گردید. این شرکت به پشتوانه گروه توسن سالیان دراز تجربه ی مدیران و تیم این شرکت , راه حل های ویژه ای در حوزه سامانه های یکپارچه بانکی یا همان سیب بخصوص راه اندازی راه کارهای مبتنی بر پردازنده های بزرگ و نرم افزارهای بنیادی و بانک های اطلاعاتی شرکت IBM فراهم آورده است..

Company Gallery 01
Company Gallery 02
Company Gallery 03
Company Gallery 04

مشتریان ما