آخرین خبرها

آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به TLS را اینجا بخوانید

ارائه موفقیت آمیز دموی سامانه های دفتر کل( GL ) بانک ملی در شرکت داده ورزی سداد

دوشنبه 24 بهمن ماه 1394 از دموی پروژه GL  بانک ملی با طراحی و اجرای شرکت سامانه های یکپارچه بزرگ فردا  ،در شرکت سداد رونمایی شد.

در این جلسه که با حضور جناب آقای خاکی مدیر عامل، جناب آقای صالحی مدیر پروژه GL  شرکت داده ورزی سداد و تعدادی از مدیران این شرکت در ساختمان شرکت داده ورزی سداد برگزار شد. جناب آقایان مهندس منصوری مدیرعامل ، مهندس صادقی مدیرمحصول و سرکار خانم اکبری مدیر پروژه  از طرف شرکت سامانه های یکپارچه بزرگ فردا، دموی پروژه GL  بانک ملی را به حضار معرفی کردند.


در ابتدای این مراسم جناب آقای خاکی ضمن تشکر از زحمات آقای صالحی ، گفتند این پروژه که در یک سال گذشته در حال اجرا بود در دو ماه گذشته و با مدیریت صحیح آقای صالحی و اجرای دقیق مجری طرح(شرکت سامانه های یکپارچه بزرگ فردا) به صورت کامل عملیاتی شد.


در ادامه جناب آقای منصوری ، ضمن اینکه سیستم مالی یک سازمان را رکن اصلی سازمان دانستند، اظهار امیدواری کردند این پروژه، الگوی مناسبی برای بانک های دیگر که در سیستم حسابداری کل دارای مشکل هستند،  باشد.


بعد از آقای منصوری، جناب آقای صالحی به سابقه  اجرایی پروژه GL بانک ملی از سال 82 پرداختند. ایشان عوامل اصلی انجام این پروژه را فقدان سیستم مدیریت مالی متمرکز در سطح بانک و نیاز به انطباق سرفصل های رایج در بانک ملی با دستور العمل ها و بخشنامه های بانک دانستند ، ایشان در ادامه فرمودند از ابتدای سال 2 پروژه در دستور کار بانک ملی قرار گرفت که یکی از آن پروژه ها  بازمهندسی سرفصل های دفتر کل بانک ملی به منظور رفع نیازهای آماری سرفصل های جدید و محدودیت های سرفصل های موجود و پروژه دیگر، طراحی و استقرار یک دفتر کل منطبق بر زیرساختهای بانک ملی بود.


ایشان با بیان اینکه 800 نفر ساعت کار کارشناسی برای انجام این پروژه ها  انجام شد ، افزودند در این پروژه 18 هزار سرفصل به 3 هزار سرفصل کاهش یافت و 3 سطح سرفصل به 11 سطح سرفصل ( 6 سطح مالی و 5 سطح کسب و کاری) افزایش یافت.


در ادامه آقای صادقی مدیر محصول و عضو هیئت مدیره شرکت سامانه های یکپارچه بزرگ فردا ، فرمودند در این پروژه نه تنها سرفصل ها کاهش یافتند بلکه سرفصل ها نظام مند شدند و با تفکیک نیازهای مالی و کسب و کاری سرفصل های دفتر کل اصلاح شدند.

ایشان در ادامه به تشریح جزئیات  و اجرای پروژه بر اساس نیازهای خاص بانک ملی پرداختند و فرمودند با توجه به سه زیر سیستم پویا ، غیرمتمرکز و سیبای موجود در بانک ملی با اجرای این پروژه می توان گزارشات هر سیستم را به صورت تفکیکی و تجمعی داشت و همچنین هر شعبه می تواند دفتر کل و تراز مجزای خود را داشته باشد و گروه بندی های مختلفی بر اساس نوع ارتباط شعب برای گزارشگیری اعمال کرد.